Programe de contabilitate, gestiune comercială, salarii, imobilizări, audit și revizuire, facturare

</br></br></br>Programe de contabilitate, gestiune comercială, salarii, imobilizări, audit și revizuire, facturare

Produsele CIEL din Gama Professional se adresează în aceeași măsură firmelor de contabilitate, companiilor multinaționale sau companiilor cu cifre mari de afaceri.

Aplicațiile sunt special concepute și dezvoltate pentru o fundamentare corectă a deciziilor de business pe baza unei soluții complexe de analiză și raportare, oferind în același timp multiple posibilități de personalizare și adaptare la specificul activității.

Soluțiile Professional reprezintă răspunsul perfect la exigentele companiilor cu activitate complexă.CIEL Conta V7 Professional

</br>CIEL Conta V7 Professional

Programul este actualizat conform ultimelor norme de aplicare a TVA la încasare.

Aplicația CIEL Conta Professional oferă multiple posibilități de personalizare, fiind astfel perfect adaptată activității firmelor de contabilitate. Modulul de analiză financiară oferă posibilitatea fundamentării corecte a deciziilor de business.

CIEL Conta Professional îți oferă posibilitatea de a vizualiza online rapoartele din contabilitate.


Avantaje

 • Număr nelimitat de înregistrări în baza de date
 • Importul de plan contabil ușurează foarte mult setarea inițială în cazul existenței unui istoric în alte aplicații
 • Poate fi setat un plan de conturi secundar ale cărui conturi să fie mapate cu conturile din planul contabil statutar
 • Pentru rapiditate și eficiență în introducerea datelor, CIEL Conta conține modalități de introducere a notelor contabile specializate sau generale
 • Consolidare date pentru mai multe puncte de lucru
 • Permite crearea de înregistrări repetitive
 • CIEL Conta oferă posibilitatea salvării de modele de note contabile
 • Posibilitatea de revizuire a datelor introduse prin accesul fișei de cont și apoi a notelor contabile direct din balanță (drill-down) prin meniul contextual
 • Situațiile financiare (bilanțul, contul de profit și pierdere, Anexele 1-10 la bilanț) și declarațiile fiscale (Decont TVA, Declarații Bugetul de Stat, Declarația 394, Declarația 390 și altele) se obțin simplu și rapid cu CIEL Conta
 • Poate genera rapoarte de analiză comercială și analiză financiară
 • Posibilitatea convertirii sumelor din balanță și din alte rapoarte în orice valută prin folosirea cursului istoric sau a unui curs specificat de user
 • Pot fi create rapoarte personalizate cu ajutorul Generatorului de Rapoarte și se pot exporta ulterior în formate comune (RTF, excel, DBF, PDF, TXT)
 • Modulul de Bugetare și Previzionare permite companiilor planificarea și controlul veniturilor și cheltuielilor
 • Reevaluarea periodică a conturilor cu tranzacții în valută
 • Comunică în timp real cu aplicația CIEL Gestiune Comercială
 • Permite folosirea tastaturii în orice secțiune a aplicației, permițând astfel introducerea extrem de rapidă a datelor
 • Definire texte standard pentru explicațiile notelor contabile
 • Atenționare salvare bază de date, existând posibilitatea salvărilor automate
 • Varianta în Engleză sau în MaghiarăCIEL Salarii Professional

</br>CIEL Salarii Professional

Aplicația CIEL Salarii Professional este soluția ideală pentru automatizarea calculului salarial, pentru managementul resurselor umane și obținerea raportărilor necesare în cadrul companiei.

CIEL Salarii Professional este o soluție modernă, extrem de flexibilă, ce este destinată atât societăților comerciale mici, cât și celor mijlocii și mari.


Avantaje

 • Generarea automata a declarației 112
 • Calculul salarial se poate face pornind de la venitul brut sau de la salariul negociat net
 • Calculul automat al tuturor tipurilor de concedii (medicale, de odihnă, pentru evenimente deosebite)
 • Configurarea diferitelor rețineri salariale
 • Asigura administrarea tuturor tipurilor de salariat: permanent cu contract de muncă, pensionari, angajați cu normă fracționată, colaboratori, cenzori, personal cu venit neimpozabil, administratori
 • Fișele fiscale sunt obținute automat și se pot exporta direct în aplicația IVG, ce este pusă la dispoziție de către Ministerul de Finanțe
 • Posibilitatea lichidării angajatului și reangajării acestuia în orice moment
 • Generarea notei contabile și exportul acesteia, cu posibilitatea redefinirii analiticelor dacă este necesar
 • Verificarea automată a corectitudinii anumitor tipuri de date introduse – CNP, IBAN, CUI
 • Poate fi efectuată plata salariilor prin transfer bancar generându-se formatul cerut de către majoritatea băncilor
 • Se pot importa și prelucra datele obținute din sisteme de pontaj, dar se pot introduce și manual în fișa colectiva de prezență, pentru a avea o evidența corectă a orelor lucrate de angajați
 • Pot fi create rapoarte și analize personalizate cu ajutorul Generatorului de Rapoarte și se pot exporta ulterior în formate comune (PDF, Excel, Text, DBF, RTF)
 • Pot fi gestionate informații de tip Resurse Umane: recrutări, lista CV-uri, categorii
 • Emiterea tuturor documentelor de tip Resurse Umane (adeverință de salariu, contract de muncă, acte adiționale, decizie de încetare a contractului de muncă, foaie de lichidare și multe altele)
 • Posibilitatea de a alcătui previziuni cu modificări salariale pe baza unor elemente introduse în meniul "Scenarii"
 • Aplicația este bilingvă - română și englezăCIEL Gestiune Comercială Professional

</br>CIEL Gestiune Comercială Professional

Programul este actualizat conform ultimelor norme de aplicare a TVA la încasare.

Aplicația CIEL Gestiune Comercială este soluție ideală pentru automatizarea activității comerciale, pentru managementul stocurilor de produse și a soldurilor clienților, obținerea raportărilor necesare în cadrul companiei.

Acoperă integral documentele specifice în lucrul cu terții (clienți, furnizori), începând de la oferte, comenzi, plăți, încasări,contracte, declarații vamale de import, facturi.

Avantaje

 • Oferă posibilitatea gestionarii stocurilor la preț de vânzare cu amănuntul (retail) sau FIFO, LIFO, PAMP (CMP)
 • Permite conexiunea cu casele fiscale Datecs, Sapel și Euro-2100 Elcom, Activa Magic, Elka, Epson Rompos2000, Optimus, Optima CR655, Optima CR300/CR500/CR715. Dacă în această listă nu se regăsește și casa dumneavoastră fiscală, o putem implementa la cerere, pe baza driverelor de comunicație folosite de casă
 • Aveți posibilitatea de a configura numerotarea tuturor tipurilor de documente, inclusiv a seriilor de facturi folosite, precum și selecția machetelor de tipărire dintr-o multitudine de variante, configurabile în orice moment, atât în RON, cât și în altă valută
 • Permite listarea machetelor în mod grafic și text, acoperind astfel marea varietate de imprimante aflate pe piața de produse hardware
 • Permite modalitățile de încasare și plată: numerar, ordin de plată, cec, bilet la ordin, card bancar sau bonuri
 • Introducerea bonurilor de casă se poate face și pe ecrane cu comandă manuală (Touchscreen)
 • Comunică în timp real cu aplicația CIEL Conta folosind baza de date comună sau prin exportul notelor contabile generate, către programul de contabilitate
 • Generează și tipărește etichete de articole ce conțin coduri de bare, folosind majoritatea standardelor codurilor de bare numerice, alfanumerice
 • Generare automată pentru servicii de tip abonament, se pot construi modele predefinite de generare automată a facturilor, generare automată a comenzilor cumpărare în funcție de stocurile disponibile
 • Poate genera rapoarte de analiză a vânzărilor precum: analiza comercială, rapoarte cub, grafice vânzări, topuri vânzări articole, clienți configurabili, top 10 vânzări clienți sau articole
 • Poate evidenția profitul companiei pe fiecare articol, client sau factură de vânzare pe perioada aleasă
 • Pot fi create rapoarte personalizate cu ajutorul Generatorului de Rapoarte și se pot exporta ulterior în formate comune (RTF, Excel, DBF, PDF, TXT)
 • Toate listările de stocuri, solduri parteneri, urmăriri facturi, comisioane agenți, profit, centralizări de documente se pot evidenția la orice dată calendaristică
 • Permite transferul documentelor de bază în alte documente atât integral, cât și parțial, în mod repetat până la transfer complet
 • Permite atașarea a două tipuri de bugete, atât la nivel de document, cât și la nivel de linie document, acestea fiind ulterior transferate împreună cu nota contabilă în aplicația CIEL Conta
 • Transfer printr-un singur click al documentelor pe e-mail, în format PDF
 • Permite folosirea tastaturii În orice secțiune a aplicației, permițând astfel introducerea extrem de rapidă a datelorCIEL Imobilizări Professional

</br>CIEL Imobilizări Professional

Este un program de gestiune a cheltuielilor privind mijloacele fixe și a amortizării, oricare ar fi numărul mijloacelor fixe pe care le ai de gestionat.

Programul tratează toate operațiile legate de mijloace fixe: cumpărare, vânzare, casare, vânzare parțială, conservare, modificare de valoare sau durată rămasă, transformare în Obiecte de Inventar, asociere responsabili, obținerea de rapoarte specifice, planificarea cheltuielilor pe centre de cost.


Avantaje

 • Aplicația permite recalcularea imobilizărilor la orice dată anterioară sau viitoare
 • Permite gestionarea operaiilor de vânzare totală și parțială
 • Durata de amortizare aste calculată automat în funcție de codul de clasificare
 • Aplicația îți oferă posibilitatea să gestionezi obiectele de inventar
 • Programul te ajută să planifici cheltuielile cu mijloacele fixe, pe centre de cost și perioadă
 • Obții rapoarte comparative privind amortizările raportate la valoarea de amortizat sau privind bugetele planificate raportate la realizat
 • Permite alegerea tipului de amortizare: liniară, accelerată, degresivă sau fără amortizare
 • Permite gruparea și analiza imobilizărilor pe categorii, localizări, coduri de buget sau depozitare
 • Permite lucrul cu un număr nelimitat de utilizatori
 • Comunică în timp real cu aplicația CIEL Conta
 • Noile versiuni ale produsului se pot descărca de pe internetCIEL Audit și Revizuire

</br>CIEL Audit și Revizuire

CIEL Audit și Revizuire versiunea 4.1 este cea mai eficientă aplicație de audit de pe piață.

A fost dezvoltată conform ultimului “Ghid pentru un Audit de Calitate” ediția 2012 și adaptată la necesitățile auditorilor financiari și ale experților contabili.

CIEL Audit și Revizuire este un suport informatic solid pentru desfășurarea activităților de audit financiar și revizuire contabilă.

Avantaje

 • Preluarea balanței
 • Plan de conturi conform OMF 3055/2009. Conturile au specificate secțiunile unde vor fi tratate
 • Secțiuni de audit conform ultimului "Ghid pentru un Audit de Calitate" ediția 2012
 • Foi de lucru pentru fiecare secțiune în parte, cu posibilitate de adăugare de noi foi de lucru
 • Chestionare pentru evaluarea riscurilor
 • Listarea situațiilor financiare
 • Listarea dosarului de audit
 • Tabelul indicilor de intersecție dintre Riscul Inerent și Riscul de Control necesar pentru calcularea bazei de calcul al Pragului de semnificație
 • Teste
 • Calculul pragului de semnificație
 • Listarea dosarului de audit