Protecția Datelor cu Caracter Personal

  • Proceduri precise, auditate și monitorizare

  • Instruire evidențiată și înregistrată a personalului implicat în aceste operațiuni

  • Comunicare la nivelul organizației a procedurilor și elementelor de regulament ce sunt conexe prelucrării de date cu caracter personal

  • Activități de control planificate și înregistrate

  • Auditarea activității asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Managementul riscurilor asociate activității de prelucrare a datelor cu caracter personal, a măsurilor aplicate etc

  • Conformitatea juridica a acestor acțiuni și a documentelor asociate cu prevederile regulamentului GDPR

  • Trasabilitatea și înregistrarea acestor acțiuni

  • Toate cele enumerate mai sus se verifică în raport cu cele 73 de criterii de conformitate

  • Planificarea acțiunilor și activităților necesare a fi realizate în scopul conformării organizaționale

Pentru mai multe informații dar și pentru o ofertă personalizată, vă rugăm utilizați formularul de mai jos: