Platforma de e-Learning AeL

Platformă integrată completă de instruire asistată de calculator şi gestiune a conţinutului, AeL este un sistem integrat de predare, învăţare şi gestiune a conţinutului, bazat pe principii educaţionale moderne.
Platforma de e-Learning AeL oferă suport pentru predare şi învăţare, pentru testare şi evaluare, pentru administrarea conţinutului, monitorizarea procesului de învăţământ şi concepţie curiculară.
AeL poate fi folosit pentru învăţarea condusă de profesor/instructor sau pentru învăţarea independentă. Există implementări AeL în învăţământul preuniversitar, învăţământul universitar şi la corporaţii, pentru nevoile de instruire internă.
AeL este proiectat având în vedere criteriul flexibilităţii: folosire în diferite limbi, regiuni, diferite niveluri de studiu şi tipuri de organizaţii.
În dezvoltarea sistemului AeL, specialiştii SIVECO Romania sunt sprijiniţi în permanenţă de pedagogi cu experienţă şi de profesionalismul echipei tehnice în domeniul software.
Sistemul AeL urmăreşte:
 • să sprijine procesul de predare/învăţare prin mijloace informatice moderne, punând la dispoziţia dascălilor un instrument complementar 
 • să faciliteze procesul de învăţare 
 • să stimuleze cretivitatea şi competiţia, dar şi lucrul în echipă 
 • să utilizeze softurile de simulare ca substitut pentru materialele şi instrumentele didactice scumpe sau greu de procurat.

AEL este o soluţie completă de eLearning oferind facilităţi de gestionare şi prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional precum materiale interactive tip multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări, jocuri educaţionale şi multe altele. Sistemul dispune de o bază de cunoştinţe electronică, cu funcţii de gestionare si administrare de conţinut educaţional, adaptabilă, configurabilă, indexabilă.

 

AeL este optimizat pentru:

 • învăţare sincronă, profesorul controlând în întregime lecţia, creând, coordonând şi monitorizând mediul educaţional 
 • învăţământ asincron – studiu în ritmul personal al elevului/studentului, proiecte de colaborare; învăţământ la distanţă. 

AeL este menit să ofere un suport puternic factorilor responsabili în domeniile decizional, de control, de planificare, prognoză, urmărire şi previziune a procesului de învăţare.


Caracteristici generale

Caracteristici generale

 • Interfaţă prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, grupurile din care face parte şi drepturile de acces
 • Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat
 • Sistem bazat pe standarde: AeL este compatibil cu MathML, SCORM şi IMS
 • Uşor de instalat şi de administrat (peste 1200 de platforme sunt instalate în 2003 în liceele din România!)
 • Suport multi-lingvistic şi regional: AeL este uşor de transpus într-o altă limbă şi uşor de reconfigurat

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice

AeL este o platformă software modernă construită pe baza unor tehnologii noi. Echipa SIVECO România a ales portabilitatea şi mentenanţa, construind sistemul AeL ca un sistem în mai multe straturi - folosind un client web conectat la un server de aplicaţii bazat pe Java. Folosim Enterprise Java Beans, Jdbc, Java servlets, JSP, Java applets şi XML.

A fost luată în considerare şi nevoia de conţinut interoperabil; se foloseşte în principal XML, fiind implementat de asemenea suport pentru formate standard de împachetare de conţinut interoperabilitate precum MathML, SCORM şi IMS.

Informaţii complete despre AeL pot fi găsite la www.advancedelearning.com