Prestarea acestui serviciu de consultanță are ca scop realizarea unei analize funcționale a organizației dumneavoastră.

Finalitatea procesului de consultanță – este un document care identifică următoarele aspecte:

  1. Principalele activități de bază și conexe derulate de către personalul organizatiei, la nivelul fiecărui departament din compunere și a manierei în care sunt alocate și utilizate resursele umane, resursele materiale, resursele de timp și resursele informaționale.
  2. Gradul de procedurare a activităților derulate, nivelul de adecvare a procedurilor la realitatea curentă și principalele surse de eroare în derularea activităților.
  3. Principalele riscuri și nivelul acestora (cu identificarea principalelor vulnerabilități/elemente de criticitate).
  4. Obiective specifice ale departamentelor din compunere
  5. Un model de măsurare/evaluare și gestionare a performanței personalului organizației
  6. Propuneri de eficientizare a activității organizației.

 

Pentru mai multe informații dar și pentru o ofertă personalizată, vă rugăm utilizați formularul de mai jos: