9 October 2017
Categorie: Fără categorie
9 October 2017,
 0

 

Începând cu 1 octombrie 2017, autorizațiile de securitate la incendiu devin obligatorii, fără a se mai aplica termenul de grație acordat pentru intrarea în legalitate a construcțiilor puse în funcțiune în lipsa respectivei autorizații.

Conform prevederilor legale, punerea în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu a construcțiilor și amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare/schimbare de destinație atrage după sine aplicarea de amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei. În cazul în care e constatată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, inspectoratele pentru situații de urgență pot decide oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor. Această sancțiune nu este condiționată de existența autorizației de securitate la incendiu.

IGSU precizează că în primele opt luni ale anului 2017 s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 22.969 de solicitări în vederea emiterii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu.

“În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel național au fost emise 3.643 de avize de securitate la incendiu și 2.086 de autorizații de securitate la incendiu. De asemenea, în perioada 1 ianuarie — 31 august a.c., inspectorii de prevenire au derulat 27.717 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 9.520 de amenzi în cuantum de 12,2, milioane lei”, se arată într-un comunicat de presă al IGSU.

În primele opt luni ale anului 2017 au fost soluţionate 535 solicitări în vederea emiterii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor din teren, la nivelul inspectoratului au fost emise 85 avize de securitate la incendiu şi 40 autorizaţii de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada menţionată, inspectorii de prevenire au derulat 556 acţiuni de îndrumare şi control, pe timpul cărora au aplicat 52 amenzi în cuantum de 44.000 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat al S.C. Crucial Systems & Services S.R.L. vă poate îndruma asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Contactaţi-ne acum telefonic la: 0241 550 780

Sau pe e-mail la adresa: office@crucial.ro

Leave a Reply