15 March 2016
Categorie: Fără categorie
15 March 2016,
 0

 

  1. Descrierea generală a promoției

Art. 1 Organizatorul promotiei

Organizatorul concursului “Vouchere Reducere Service IT” este SC Crucial Systems & Services” SRL, persoana juridică română, cu sediul în Bd. Mamaia, nr 192, Constanța 900540, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1161/1998, având Codul Unic de Înregistrare  RO10413772.

Art 2 Dreptul de participare

(1) La concursul “Vouchere Reducere Service IT” poate participa orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, care printează și prezintă voucherul cu codul unic publicat pe pagina oficială de Facebook a Crucial Systems & Services, respectiv www.facebook.com/crucial.ro.

(2) Nu pot participa la promoție angajații organizatorului, angajații firmei Crucial Systems & Services, indiferent dacă se află in timpul serviciului sau nu, soțul/soția , rudele de gradul I ale acestora, angajații firmelor colaboratoare precum soțul / soția sau rudele de gradul I ale acestora.

(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea pe site-ul www.crucial.ro.

Art.3 Perioada si locul de desfasurarare

(1)Concursul “Vouchere Reducere Service IT” are loc pe perioada 15 martie 2016 – 15 mai 2016.

(2) În cadrul acestui  interval, o dată la 2 săptămâni (la începutul și la jumătatea fiecărei luni), pe pagina de Facebook www.facebook.com/crucial.ro, va fi postat un voucher. Acest voucher este valabil timp de 2 zile de la data emiterii. Valabilitatea voucherului va acorda cei 20 % discount la toate operațiunile de service IT (cu excepția diagnosticării).

(2)La concursul “Vouchere Reducere Service IT” vor beneficia de 20% reducere la service IT toți candidații care prezintă voucherul corect în perioada menționată de organizator la fiecare postare pe pagina de Facebook a firmei.

Art.4 Premiul acordat

(1)Premiul acordat în cadrul concursului “Vouchere Reducere Service IT” constă în acordarea de 20% reducere la toate operațiunile de service IT (cu excepția diagnosticării).

(2) Prețurile standard afișate și in cadrul departamentului de Service sunt următoarele:

  1. a) 25 euro fără TVA/oră – operațiuni de instalare și configurare software server / componente server;
  2. b) 15 euro fără TVA/oră – operațiuni de instalare și configurare servicii IT.

(3)Pe perioada de desfășurare a concursului se vor acorda reducerile tuturor candidaților care prezintă voucherul corect în perioada menționată de organizator la fiecare postare pe pagina de Facebook a firmei.

(4)Câștigătorul nu poate cere și obține contravaloarea în bani a voucherului.

Art.5 Taxe și impozite

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art 6 Informarea participanților conform Legii 677 / 2001

(1)Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate putând fi consultat gratuit la adresa web www.crucial.ro a firmei Crucial Systems & Services.

(2)Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

(3)SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale participanților (inclusiv cele furnizate la momentul acordării premiilor), în scopuri de reclamă și publicitate, această prelucrare fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul  33622.

(4)Prin participarea la prezenta campanie, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozițiilor Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

(5)Conform Legii 677/2001, participanții au dreptul de acces gratuit la datele personale colecatate sau prelucrate de Organizator.

(6)Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

(7)În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizitează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

(8)De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizitează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

(9)În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele (5)-(8) de mai sus, participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată SC CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL, la adresa de email dispecerat@crucial.ro  sau la adresa Bd. Mamaia nr 192 Constanța 900540 ROMÂNIA.

Art.7 Modalitatea de participare

Pentru a beneficia de această promoție trebuie să printați voucherul publicat pe pagina www.facebook.com/crucial.ro și să veniți cu el în perioada de valabilitate a promoției la sediul Crucial Systems & Services de pe Bd. Mamaia nr. 192.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați!

CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES

0251 550 780 | 0756 333 000

Leave a Reply